Bibliography

Found 2 results
Filters: First Letter Of Title is U and Author is Grauls, Jan  [Clear All Filters]
G
Grauls, Jan. Uit Bruegels Spreekwoorden. Jaarboek van de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België (Annuaire des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), Jaarboek van de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België (Annuaire des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), (1939): 91 - 107.